Cichocki, M. A. (2019) „Kryzys światowego ładu liberalnego”, Sprawy Międzynarodowe, 72(2), s. 43-65. doi: 10.35757/SM.2019.72.2.03.