[1]
T. Pawłuszko, „Robert Kupiecki, Filip Bryjka,Tomasz Chłoń,Dezinformacja międzynarodowa. Pojęcie, rozpoznanie, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe «Scholar», Warszawa 2022”, sm, t. 75, nr 2, s. 265-273, grudz. 2022.