Stępniewski, T. „Inicjatywa Trójmorza: W Poszukiwaniu wspólnego Mianownika”. Sprawy Międzynarodowe, T. 73, nr 2, grudzień 2020, s. 225-30, doi:10.35757/SM.2020.73.2.12.