Orzelska-Stączek, A. „Inicjatywa Trójmorza W świetle Teorii Realizmu. Polityczne Aspekty Nowej Formy współpracy Dwunastu państw”. Sprawy Międzynarodowe, T. 72, nr 1, marzec 2019, s. 131-55, doi:10.35757/SM.2019.72.1.07.