Żurawski vel Grajewski, P. „Specyfika Relacji Polsko-ukraińskich Po 2015 R.”. Sprawy Międzynarodowe, T. 71, nr 1, marzec 2018, s. 41-92, doi:10.35757/SM.2018.71.1.04.