Niklewicz, K. „Countering Frames: How Warsaw and Budapest Mayors Communicated Their International Activity”. Sprawy Międzynarodowe, T. 74, nr 1, październik 2021, s. 195-1, doi:10.35757/SM.2021.74.1.08.