Dahl, M. „The European Green Deal and the Social Market Economy”. Sprawy Międzynarodowe, T. 74, nr 3, grudzień 2021, s. 131-46, doi:10.35757/SM.2021.74.3.10.