Pawłuszko, T. „Robert Kupiecki, Filip Bryjka,Tomasz Chłoń,Dezinformacja międzynarodowa. Pojęcie, Rozpoznanie, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe «Scholar», Warszawa 2022”. Sprawy Międzynarodowe, T. 75, nr 2, grudzień 2022, s. 265-73, doi:10.35757/SM.2022.75.2.13.