Kamiński, T. „Funkcjonowanie Miast Azji Południowo-Wschodniej W Ramach międzynarodowych Sieci współpracy”. Sprawy Międzynarodowe, T. 72, nr 3, wrzesień 2019, s. 115-32, doi:10.35757/SM.2019.72.3.11.