Europejczycy czy narody europejskie. Kwestia obywatelstwa europejskiego w refleksji Josepha H.H. WeileraMacCormick N., Questioning Sovereignty, Oxford University Press 1999.

Weiler J.H.H., The Constitution of Europe, Cambridge University Press, New York 1999.

Weiler J.H.H., The political and legal culture of European integration: An exploratory essay, „International Journal of Constitutional Law” 2011, t. 9, nr 3–4, s. 678–694, https://doi.org/10.1093/icon/mor054.

Pobierz

Opublikowane : 2021-03-22


Zęgota, R. (2021). Europejczycy czy narody europejskie. Kwestia obywatelstwa europejskiego w refleksji Josepha H.H. Weilera. Studia Polityczne, 49(1), 85-103. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.1.07

Rafał Zęgota  rafal.zegota@gmail.com
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9784-5354