Jan Waskan, Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego do 1939 roku


Wałdoch, M. (2020). Jan Waskan, Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego do 1939 roku. Studia Polityczne, 48(2), 297-301. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.2.12

Marcin Wałdoch  waldoch@ukw.edu.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8778-1780