[1]
Kopcińska, M. 2019. Władza podzielona w polskich gminach – charakterystyka zjawiska. Studia Polityczne. 47, 2 (grudz. 2019), 11-32. DOI:https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.2.1.