[1]
Żakowski, K. 2021. Od przywództwa transformacyjnego do transakcyjnego. Analiza porównawcza pierwszego i drugiego gabinetu premiera Abe Shinzō w Japonii. Studia Polityczne. 49, 3 (grudz. 2021), 131-148. DOI:https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.3.05.