[1]
Mazur, K. 2019. Rola i znaczenie filozofii politycznej libertarianizmu w ogólnej debacie nad prawem do posiadania broni. Studia Polityczne. 47, 2 (grudz. 2019), 75-92. DOI:https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.2.4.