[1]
Kuryłowicz, M. 2021. Z dala od frontu. Wielka wojna ojczyźniana w edukacji historycznej poradzieckich republik Azji Centralnej (casus Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu). Studia Polityczne. 49, 2 (lis. 2021), 23-40. DOI:https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.2.01.