[1]
Kaczorowski, P. 2022. Moderne od reformacji do rewolucji. Polityka wyzwolenia, podmiotowość polityczna i porządek życia zbiorowego jako specyficzny problem. Studia Polityczne. 49, 4 (mar. 2022), 129-158. DOI:https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.4.06.