[1]
Barut, A. 2019. Nowy materializm jako ideologia postponowoczesności. Spojrzenie krytyczne. Studia Polityczne. 47, 3 (wrz. 2019), 85-108. DOI:https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.3.04.