[1]
Komosa, J. 2019. Historia Ukrainy w najnowszych rosyjskich podręcznikach do historii w świetle rosyjskich rozważań nad narodem. Studia Polityczne. 47, 3 (wrz. 2019), 129-150. DOI:https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.3.06.