(1)
Kopcińska, M. Władza Podzielona W Polskich Gminach – Charakterystyka Zjawiska. sp 2019, 47, 11-32.