(1)
Obrębska, M.; Podgórska-Rykała, J. Kierunki przekształceń Angielskiego Organu Wykonawczego W Gminach Na Tle Polskich doświadczeń Po Reformie Z 2002 Roku. sp 2019, 47, 33-49.