(1)
Bartoszewicz, A.; Obłąkowska, K. Ramy Polityki Przeciwpandemicznej W Sektorze Kultury Audytoryjnej – doświadczenia Pierwszego Roku Pandemii COVID-19 W Polsce. sp 2022, 49, 33-61.