(1)
Mazur, K. Rola I Znaczenie Filozofii Politycznej Libertarianizmu W ogólnej Debacie Nad Prawem Do Posiadania Broni. sp 2019, 47, 75-92.