(1)
Baran, A. F. Harcerstwo Na Emigracji Wobec końca odwilży Października ’56 W Krajowym ZHP. sp 2019, 47, 93-114.