(1)
Kuryłowicz, M. Z Dala Od Frontu. Wielka Wojna Ojczyźniana W Edukacji Historycznej Poradzieckich Republik Azji Centralnej (casus Kazachstanu, Kirgistanu I Uzbekistanu). sp 2021, 49, 23-40.