(1)
Zawada, A. Przyczyny Upadku Polski według Iwana Kedryna-Rudnyckiego. sp 2021, 49, 41-64.