(1)
Chojan, A. Polityka Europejska Polski W Latach 2004–2017. sp 2021, 49, 111-129.