(1)
Jasiewicz, K. Wokół małych Ojczyzn. Suwalski Słownik Biograficzny Jako przykład Utrwalania pamięci Miasta Wielokulturowego. sp 2022, 49, 201-208.