(1)
Roszkowski, W. Grzegorz Kucharczyk, Katedra I Uniwersytet. O Kryzysie I Nadziei chrześcijańskiej Cywilizacji. sp 2022, 49, 209-210.