(1)
Barut, A. Nowy Materializm Jako Ideologia postponowoczesności. Spojrzenie Krytyczne. sp 2019, 47, 85-108.