(1)
Komosa, J. Historia Ukrainy W Najnowszych Rosyjskich podręcznikach Do Historii W świetle Rosyjskich rozważań Nad Narodem. sp 2019, 47, 129-150.