(1)
Pańków, I. Francis Fukuyama, Tożsamość. Współczesna Polityka tożsamościowa I Walka O Uznanie. sp 2020, 48, 303-304.