Madajczyk, P. (2021). Polskie doświadczenia w kształtowaniu po 1989 roku demokratycznej polityki narodowościowej. Studia Polityczne, 48(4), 77-86. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.4.06