Kopcińska, M. (2019). Władza podzielona w polskich gminach – charakterystyka zjawiska. Studia Polityczne, 47(2), 11-32. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.2.1