SzapowaƂ, J. (2021). Bohdan Osadczuk jako rzecznik europejskiego dialogu cywilizacyjnego. Studia Polityczne, 48(4), 119-150. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.4.09