Obrębska, M., & Podgórska-Rykała, J. (2019). Kierunki przekształceń angielskiego organu wykonawczego w gminach na tle polskich doświadczeń po reformie z 2002 roku. Studia Polityczne, 47(2), 33-49. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.2.2