Lipiński, A. (2019). Banalny antykomunizm i podział postkomunistyczny. Mechanizmy konstruowania pamięci zbiorowej w polskim dyskursie politycznym. Studia Polityczne, 47(2), 51-74. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.2.3