Mazur, K. (2019). Rola i znaczenie filozofii politycznej libertarianizmu w ogólnej debacie nad prawem do posiadania broni. Studia Polityczne, 47(2), 75-92. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.2.4