Baran, A. F. (2019). Harcerstwo na emigracji wobec końca odwilży października ’56 w krajowym ZHP. Studia Polityczne, 47(2), 93-114. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.2.5