Kuryłowicz, M. (2021). Z dala od frontu. Wielka wojna ojczyźniana w edukacji historycznej poradzieckich republik Azji Centralnej (casus Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu). Studia Polityczne, 49(2), 23-40. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.2.01