Zawada, A. (2021). Przyczyny upadku Polski według Iwana Kedryna-Rudnyckiego. Studia Polityczne, 49(3), 41-64. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.3.02