Bielicki, P. (2021). Polityka rosyjska wobec Libii w latach 2011–2020. Determinanty i implikacje. Studia Polityczne, 49(3), 81-110. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.3.04