Roszkowski, W. (2021). Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności. Studia Polityczne, 49(3), 181-182. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.3.11