Kaczorowski, P. (2022). Moderne od reformacji do rewolucji. Polityka wyzwolenia, podmiotowość polityczna i porządek życia zbiorowego jako specyficzny problem. Studia Polityczne, 49(4), 129-158. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.4.06