Jasiewicz, K. (2022). Wokół małych Ojczyzn. Suwalski Słownik Biograficzny jako przykład utrwalania pamięci miasta wielokulturowego. Studia Polityczne, 49(4), 201-208. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.4.09