Materski, W. (2022). Rząd tymczasowy RP wobec problemów terytorialnych w relacjach z Czechosłowacją. Studia Polityczne, 50(2), 93-109. https://doi.org/10.35757/STP.2022.50.2.04