Barut, A. (2019). Nowy materializm jako ideologia postponowoczesności. Spojrzenie krytyczne. Studia Polityczne, 47(3), 85-108. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.3.04