Komosa, J. (2019). Historia Ukrainy w najnowszych rosyjskich podręcznikach do historii w świetle rosyjskich rozważań nad narodem. Studia Polityczne, 47(3), 129-150. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.3.06