Kofman, J. (2019). Wojciech Roszkowski, Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej. Studia Polityczne, 47(3), 167-178. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.3.08