Lyubashenko, I., & Żerkowska-Balas, M. (2020). Jednomandatowe okręgi wyborcze a jakość reprezentacji. Przykład zastosowania jakościowej analizy porównawczej. Studia Polityczne, 48(1), 145-170. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.1.07