Roszkowski, W., & ┼╗elichowski, R. (2020). Od redaktora. Studia Polityczne, 48(2), 9-18. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.2.13